Informatie biologische bloembollen

Biologische bloembollen
Biologische bloembollen kun je herkennen aan het keurmerk voor biologische producten. De bloembollen worden biologisch geproduceerd. Dat betekent dat er geen kunstmeststoffen, chemische gewasbeschermingsmiddelen en gewasbestrijdingsmiddelen worden gebruikt. De biologische landbouwnormen die worden toegepast op de teelt van biologische bloembollen zijn gebaseerd op het behoud van het milieu, natuur en landschap en gelden in de gehele Europese Unie.

Controle biologische bloembollen
Biologische bloembollen worden gecontroleerd door Skal Biocontrole. Deze organisatie zet zich als toezichthouder in voor aantoonbare betrouwbaarheid van biologische producten en dus ook biologische bloembollen in Nederland. Biologisch is een wettelijk beschermde term. De biologische wetgeving is gericht op het behoud en de rechtvaardiging van het vertrouwen van de consument in biologische producten. Een biologische bloembol mag deze naam alleen dragen als het productieproces aan wettelijke voorschriften voldoet. De Europese overheid bepaalt de regels, de gecertificeerde bio-ondernemers leven deze na en Skal Biocontrole controleert hierop in opdracht van het Ministerie van Europese Zaken. Zo kun je er van op aan dat biologische bloembollen ook écht biologisch zijn.

Keten
De hele keten van biologische bloembollen moet gecertificeerd zijn. Dat betekent dat alle organisaties die de bloembollen produceren, verwerken, verpakken, importeren, verhandelen en opslaan aan de biologische eisen voldoet. Het telen van biologische bloembollen is risicovoller dan gewone bloembollen. Door het lage gebruik van meststoffen en de geringe mogelijkheid om ziekten en plagen te bestrijden tijdens de teelt, zijn de opbrengsten van biologische bloembollen lager dan die van gewone bloembollen. Hierdoor zijn de kosten om biologische bloembollen te produceren hoger dan die van gewone bloembollen.

Voordelen biologische bloembollen
De prijs van biologische bloembollen is hoger dan niet biologische bloembollen. Daarentegen brengt het wel extra voordelen met zich mee:

– Er worden geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruikt.

– Er is geen verspreiding van ongewenste stoffen in het milieu, zoals in het grondwater en de sloten.

– Er wordt zuinig omgegaan met schaarse grondstoffen zoals energie en mineralen.

– Er worden minder bloembollen per vierkante meter geplant, waardoor de planten gezonder en natuurlijker groeien.

– Er is veel aandacht voor de teelt met regelmatige en nauwkeurige plantcontroles.