Kan ik bloembollen ook tussen bomen en struiken planten?

Bloembollen die tussen bomen en struiken worden geplant, moeten sterk genoeg zijn om daarna aan hun lot overgelaten te kunnen worden. Vooral de vroegst-bloeiende soorten zijn voor dit soort plekken geschikt omdat ze goed zichtbaar zijn tussen het nog kale hout. Ideaal is een verwilderingsmengsel van minstens zes soorten die elkaar in bloei opvolgen. Wanneer dit mengsel in groepen van wisselende grootte, op de lichtste plekken in een bosschage of bosrand, wordt geplant kan gerekend worden op jarenlange, steeds uitbundiger wordende bloei.