Kunnen bloembollen in iedere grondsoort geplant worden?

Bloembollen kunnen in iedere grondsoort geplant worden. In erg zanderige tuinen zal tijdens warme droge zomers meer water gegeven moeten worden dan in tuinen met kleigrond.