Waarom worden tulpen speciaal in Holland geteeld?

Tulpen werden eind 16e eeuw door Carolus Clusius in Nederland geïntroduceerd. Als snel bleek er veel interesse voor deze bollen te bestaan en begon men in de tuin rond het huis te experimenteren met telen. Omdat de vraag naar tulpen toenam werd het telen steeds professioneler aangepakt en bleek vooral de kuststrook van Nederland zeer gunstig te zijn. De zachte winters en koele zomers door de invloed van de zee, de goede waterhuishouding met een constant waterpijl, de specifieke grondsoort en het handelscentrum zijn sterke speerpunten. Onder de toenemende verstedeling van de oude teeltgebieden vond er een verplaatsing van de teelt plaats. Nu zijn de belangrijkste teeltgebieden in het noorden van Nederland te vinden waar nog voldoende ruimte is.